Malta Police Association

L-għanijiet u l-objettivi tal-Assoċjazzjoni jkunu dawk imfissra fl-Att dwar il-Pulizija u b’mod partikolari:- It-tħaris u t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-membri kollha, u l-promozzjoni tal-interessi tagħhom, b’referenza partikolari għall-parteċipazzjoni tal-Assoċjazzjoni fil-Bord tal-Pulizija għan-Negozjar, kif stabbilit taħt l-Att dwar il-Pulizija jew kull bord ieħor relatat; in rappreżentanza tal-interessi tal-membri f’diskussjonijiet man-naħa uffiċjali tal-Korp Li jogħla l-livell intellettwali, morali […]

Read More…