Akkademja tal-Malti

L-għanijiet tal-Akkademja huma li taħdem biex iġġib ’il quddiem il-qagħda tal-Malti bħala lsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja u tikkontribwixxi għall-politika lingwistika u tippromwovi l-għanijiet kollha li jiffurmaw parti mid-dmirijiet tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, kif definiti fil-Liġi tal-Ilsien Malti. Taħdem ukoll biex iġġib ’il quddiem l-istudju akkademiku fuq il-lingwa u l-letteratura Maltija.

Organisation Details

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

12, Appartament 1, Dar Doreen Micallef Triq Sant'Andrija

Town / City

Il-Belt Valletta

Postcode

VLT 1341

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Olvin Vella

Designation

President

Mobile

9943 9066

Admin email

info@akkademjatalmalti.com

Website

www.akkademjatalmalti.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

No. of Board Members

11

Statute

Existing statute

Y