Fondazzjoni Santa Ċeċilja A.D. 2013

Il-‘Fondazzjoni Santa Ċeċilja’ hi bbażata fil-gżira Għawdxija, u għandha l-għan prinċipali li tippromovi l-kultura mużikali b’attivitajiet varji f’Għawdex, f’Malta kif ukoll barra minn Malta.
Tinkorpora l-kor u l-orkestra ‘Santa Ċeċilja’ li huma ffurmati minn numru ta` kollaboraturi tal-Fondazzjoni, u li ġew stabbiliti mis-surmast Antoine Mercieca. Dawn se jkunu strumentali biex jintlaħaq l-objettiv ewlieni tal-Fondazzjoni kif spjegat fil-paragrafu preċedenti.
Il-Fondazzjoni tippromovi l-kultura u l-arti mużikali ukoll permezz ta’ attivitajiet imtellgħa mill-kor u l-orkestra tagħha, li minnhom infushom se jservu ukoll biex irawwmu aktar interess fil-mużika u l-kultura u biex jagħtu opportunità lit-talent lokali.

Organisation Details

VO No.

1151

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

5, 'Santa Marija' Triq il-Madonna tal-Karmnu,

Town / City

Ir-Rabat

Postcode

VCT 1505

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Mr. Antoine Mercieca

Designation

Founder / Chairman / Musical Director

Phone

21561684

Mobile

00356 79063354

Admin email

fondazzjonisantaceciljagozo@gmail.com

Public email

smartmaster123@hotmail.com

Directory

Board Details

No. of Board Members

7

Statute

Existing statute

yes