Grupp Jiena Maghkom Dejjem

Jakkumpanja lill-gharejjes fit-thejjija ghaz-zwieg u joffri sosten lill-koppji zghazagh fl-ewwel snin taz-zwieg.

Organisation Details

Is it a branch?

yes

Branch name

Cana Movement

Organisation Address

Address

Istitut Kattoliku, Misrah San Publju,

Town / City

Il-Furjana

Postcode

FRN 1441

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Charles & Marianne Giacchino

Phone

21238942 /21238068 /22039300

Public email

info@canamovement.org

Website

canamovement.org

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute