Gruppi Familji Nsara

Biex il-koppja mizzewga taqra il-Kelma t`Alla, titolbu fuqha u tapplikha ghall-hajja taghhom ta kuljum. Hekk ikunu xhieda hajja ta` l-imhabba t`Alla waqt li jghixu is-sejha taghhom fiz-zwieg.

Organisation Details

Acronym

GFN

Is it a branch?

yes

Branch name

Cana Movement

Organisation Address

Address

Istitut Kattoliku, Misrah San Publju,

Town / City

Il-Furjana

Postcode

FRN 1441

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Tony & Miriam Sammut

Phone

21238942 / 21238068 / 22039300

Admin email

anaximan@maltanet.net

Public email

info@canamovement.org

Website

gfnmalta.org

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute

Existing statute

Y