L-Akkademja tal-Malti

L-Akkademja tahdem biex iggib `il quddiem l-istudju akkademiku fuq il-lingwa u l-letteratura Maltija, thares il-jeddijiet tal-ilsien Malti bhala lingwa nazzjonali u ufficjali, u tohloq kuxjenza favur l-uzu effettiv tal-Malti fl-oqsma kollha tal-hajja.

Organisation Details

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

12, Dar Doreen Micallef, Flat 1, Triq Sant` Andrija,

Town / City

Il-Belt Valletta

Postcode

VLT 1341

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Joseph P. Borg

Designation

Secretary

Admin email

lehenilmalti@gmail.com

Public email

info@akkademjatalmalti.com

Website

akkademjatalmalti.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

No. of Board Members

11

Statute

Existing statute

Y