Senglea Drama Group

Li tghaqqad nies ta` kull eta` sabiex permezz tad-drama, issir hidma volontarja gewwa s-Sede Azzjoni Kattolika ta` l-Isla u fl-istess hin, dawn in-nies jiehdu gost jaqsmu l-esperjenzi taghhom fid-drama.

Organisation Details

Acronym

SDG

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

c/o Sede Azzjoni Kattolika, 72, Triq il-Vitorja,

Town / City

L-Isla

Postcode

ISL 1164

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Adrian Falzon / Andrew Grech

Designation

Team Leader / Assistant

Mobile

79449812 / 99208015

Admin email

adrian@sengleadramagroup.com

Public email

info@sengleadramagroup.com

Website

sengleadramagroup.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

No. of Board Members

9

Statute

Existing statute

Y