Socjeta’ Muzikali Madonna tal-Gilju

Organisation Details

VO No.

0204

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Palazz il-Gilju, Pjazza tal-Knisja, Mqabba,

Town / City

L-Imqabba

Postcode

MQB 1012

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute