Żminijietna – Voice of the Left

The main aim of Zminijietna – Voice of the Left, is to have a greater presence in Malta’s civil society through activism from a leftist perspective, emphasising the principles of equality, social justice and ecological sustainability. (Żminijietna – Voice of the Left, is a leftist movement. Members of the organisation include members of the Communist […]

Read More…

Fondazzjoni Ideat

Bhala centru politiku tiddiskuti, tizviluppa, tiproponi u finalment tippromwovi politika progressiva ghas-seklu wiehed u ghoxrin taht il-kuncett ta` diversita w inklussivita u fi spirtu innovattiv ta` Ewropa Socjali hielsa u demokratika. […]

Read More…