Fil-ħlewwa ta' Mejju – The New Choral Singers

21 May 2022 - 19:30

Kunċert mil-kor The New Choral Singers

Filħlewwa ta‘ Mejju‘’ huwa t-titlu mogħti lill-kunċert li l-kor The New Choral Singers se jippreżenta nhar is-Sibt 21 ta’ Mejju 2022. Il-kunċert se jsir fil-kunvent tad-Dumnikani gewwa r-Rabat (Malta) f’kollaborazzjoni mal-Humanitas Foundation u l-Kunvent ta` San Duminku tar-Rabat. Il-kunċert jibda fis-7.30 ta’ filgħaxija.

F’dan il-kunċert il-kor se jippreżenta diversi sagri fosthom siltiet mill-‘Vesperae Solennes de Confessore’ ta’ Mozart u l-Magnificat ta’ Vivaldi. Kant iehor jinkludi siltiet miktuba minn kompożituri famuzi bhal Thomas Tallis, Orlando Gibbons, u Johann Sebastian Bach.

Bhala kompożizzjonijiet lokali l-kor ser jesegwixxi muzika ta’ Francesco Azopardi u arrangament ġdid ta’ ‘Fil-Ħlewwa ta’ Mejju’ miktub mid-direttur tal-kor Mauro Farrugia. Dan l-arranġament se jitkanta għall-ewwel darba f’dan il-kunċert.

Il-pjanista Irina Fedcenko-Carbonaro ser takkumpanja lill-kor fuq il-pjanu.

Id-dħul għall-kunċert huwa bla ħlas iżda se ssir ġabra b’risq il-progett ta’ ristawr ta’ diversi swali gewwa l-istess kunvent tad-Dumnikani. Kull offerta tkun apprezzata ħafna.

Għal iktar dettalji, tistgħu tidħlu fis-sit eletroniku tal-kor www.thenewchoralsingers.com

________________________________________________________________________________________________

The New Choral Singers in concert

Filħlewwa ta‘ Mejju’ is the title of the upcoming concert by ‘The New Choral Singers’ which is being held on Saturday, 21st May 2022 in the cloister of the Priory of St. Dominic, Rabat (Malta). The concert is being organized in collaboration of the Humanitas Foundation and the Priory hosting the event.

The repertoire for this concert is a selection of sacred compositions some of which are being performed by the Choir for the first time. The programme includes excerpts from Mozart’s ‘Vesperae Solennes de Confessore’ and Vivaldi’s ‘Magnificat’ as well as music by other celebrated composers such as Thomas Tallis, Orlando Gibbons, and Johann Sebastian Bach. Local works by the 18c composer Francesco Azopardi and Mauro Farrugia will also be sung including a new arrangement of the much-loved ‘Filħlewwa ta‘ Mejju’.

Irina Fedcenko-Carbonaro will be accompanying the Choir on the piano.

The concert starts at 7.30pm and entrance is free of charge. However, a retiring collection in aid of the recent restoration works undertaken within the Priory will be held and all contributions would be greatly appreciated.

Further information may be obtained from the Choir’s website at www.thenewchoralsingers.com

Contact – Adrian Sammut

Mobile – 7982 6158

Email – mail4drinu@gmail.com