Konferenza Pubblika – Fondazzjoni RISe

28 Apr 2021 - 09:00

Il-Fondazzjoni RISe tixtieq tistieden lil kull min hu interessat biex jipparteċipa fil-konferenza pubblika tagħna bl-isem ‘5 snin ta’ servizz favur ir-rijabilitazzjoni u r-reintegrazzjoni fis-socjeta’; Naħdmu flimkien b’lenti riparattiva’ nhar it-28 t’April 2021 mid-9:00am sal-11:00am. Jekk inti interessat, ghafas fuq il-link provdut sabiex tkun tista tieħu sehem. Se nkunu qed niddiskutu s-servizzi u x-xogħol li sar mill-Fondazzjoni RISe f’dawn l-aħħar 5 snin u dak kollu li għandu x’jaqsam mar-rijabilitazzjoni.

LINK: https://universityofmalta.zoom.us/s/96475996272<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funiversityofmalta.zoom.us%2Fs%2F96475996272&data=04%7C01%7Cglen.chircop%40gov.mt%7C124bd560fc04495b203e08d8f8df8c40%7C34cdd9f55db849bcacba01f65cca680d%7C0%7C0%7C637532986302857415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c0yJXb4g6vVdq0pBkxlj6hMjXtFA%2Faz8vYO2oTMhDvI%3D&reserved=0>