Summer Pastel Exhibition – The Pastel Society of Malta

25 Jun 2022 - 00:00

Qrendi

Press Release

 

The Pastel Society of Malta will be holding its Summer Pastel Exhibition at Palazz Marija Assunta, Triq Rokku Buhagiar, Qrendi. The Exhibition will be open from the 25th June to the 3rd July 2022.  Ten artists are participating in this exhibition and 30 paintings will be on display. The artists are  Mary Clare Albanozzo, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Anna Grima, Ethelbert Perini, Joe Spiteri Staines, Joanna Wallbank and Louis Wirth.  The paintings include portraits, seascapes, landscapes and abstract art. The Pastel Society of Malta’s aim is to promote the use of pastel and to enable the art loving public to appreciate the versatility and beauty of this medium. It is to be noted that 10% of any sales of art pieces is to be donated to the Dar tal-Providenza of Siggiewi.  The opening hours of the exhibition are from 6 pm to 9.30 pm daily, Sunday 26th June 2022 from 10am to Noon and on Sunday 3rd July 2022  from 10 am to Noon and from 6pm to 9.30pm.

 

 

Stqarrija għall-Istampa

 

 

Il-Pastel Society of Malta ser tkun qegħdha torganizza esibizzjoni bl-isem Summer Pastel Exhibition f’Palazz Marija Assunta, Triq Rokku Buhagiar, il-Qrendi.  Il-wirja ser tkun miftuħa għall-pubbliku mis-Sibt 25 ta’ Ġunju sal-Ħadd 3 ta’ Lulju 2022.  Għaxar artisti ser ikunu qed jieħdu sehem fejn bejniethom ser jesebixxu 30 kwadru.  Dawn huma Mary Clare Albanozzo, Grace Cassar, Anthony Lucian Cauchi, Joanne Fenech Portelli, Martin Formosa, Anna Grima, Ethelbert Perini, Joe Spiteri Staines, Joanna Wallbank and Louis Wirth.  Dawn il-bċejjeċ tal-arti jinkludu paesaġġi, xeni tal-baħar, ritratti u pittura astratta.  L-iskop ewlieni tal-Pastel Society of Malta huwa li jħeġġu u jkabbru l-użu tas-soft pastel bħala medium għall-artisti u sabiex jikber l-għarfien u l-apprezzament minn naħa tal-pubbliku lejn dan l-istess medium. Ta’ min jinnota li 10% ta’ xi bejħ ta’ bċejjeċ tal-arti ser jiġu mogħtija bħala donazzjoni lid-Dar tal-Providenza tas-Siggiewi. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma mis-6 pm sad-9.30 pm matul il-ġimgħa, il-Ħadd 26 ta’ Ġunju 2022 mill-10.00 am sa 12.00 pm u nhar il-Ħadd 3 ta’ Lulju 2022 mill-10.00 am sa 12.00 pm u mis-6.00pm sad-9.30 pm.