Skema Ngħinu Finanzjarjament Lis-Soċjetajiet Tal-Banda

  (Jimtela mill-Għaqda Każini tal-Banda)

  GHKB/ACM/ 2019/
  AB

  L-EWWEL PARTI- Dettalji

  1.1 Dettalji tas-Soċjetà tal-Banda

  VO
  Soċjetajiet tal-Banda li mhux reġistrati u konformi mal-Uffiċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji ma jiġux ikkunsidrati għal għoti tal-fondi.
  IvaLe

  1.2 Dettalji tal-Persuna inkarigata mill-proposta

  IT-TIENI PARTI - L-Inizjattiva

  2.1 Għanijiet tal-Inizjattiva

  2.2 Deskrizzjoni tal-Inizjattiva

  2.3 Ismijiet tal-mużiċisti li ser jibbenefikaw minn din l-iskema

  Isem tal-Bandist Indirizz Nru tal-K.I. Data tat-Twelid Strument Soċjetà tal-Banda Snin ta’ Tagħlim Isem tal-ġenituri *

  * f’kaz tal-bandist jkun għadu minuri

  2.4 Qasam fil-Ħidma tas-Soċjetà tal-Banda li ser jiġi milħuq permezz ta’ din l-Inizjattiva

  2.5 Pjan ta’ Azzjoni

  Iktbu l-iskeda ta’ kif se tmexxu l-proġett billi tqassmu l-inizjattiva fi tlett (3) stadi Preparazzjoni, Implimentazzjoni u Finalizzazzjoni tal-proġett li ma jeċċedix sena mill-iffirmar tal-ftehim

  Perjodu Programm ta’ Ħidma

  2.6 Dettalji sħaħ tal-iskemi li s-Soċjetà tal-Banda diġà bbenefika minn skemi preċedenti minn agenziji u enitatjiet oħra governattivi u kif ibbenefikaw u r-riżultati miksuba.

  IvaLe
  Jekk Iva agħtu l-isem u s-sena tal-inizjattiva, kif ukoll deskrizzjoni bid-dettalji kollha tal-eżitu u l-kisbiet tal-inizjattivi li ffinanzjat Aġenziji u Entitajiet oħra Ġovernattivi u kif din l-inizjattiva qed tkompli ssostni l-ħidma tal-Każin ta-Banda u jekk dan il-proġett jkompli fuq l-proġetti li saru fil-passat.
  Jekk Le spjegaw x’inhu l-pjan ta’ kif se ssostni din l-inizjattiva l-ġdida.

  2.7 Relevanza u Sostenibbiltà tal-Proġett ma’ dawk preċedenti

  2.8 Utilità u Benefiċċju

  IT-TIELET PARTI - Il-Baġit

  3 Deskrizzjoni tal-Baġit

  Agħtu deskrizzjoni dettaljata tal-baġit u ehmez mall-applikazzjonijiet stimi u dokumenti tekniċi jekk jkun il-każ
  Deskrizzjoni dettaljati tal-Ispiża Ammont €
  #01
  #02
  #03
  #04
  #05
  #06
  #07
  #08
  #09
  #10
  Total:

  IR-RABA’ PARTI - Dokumenti

  IL-ĦAMES PARTI - Dikjarazzjoni