Skema Ngħinu Finanzjarjament Lis-Soċjetajiet Tal-Banda

(Jimtela mill-Għaqda Każini tal-Banda)

GHKB/ACM/ 2019/
AB

L-EWWEL PARTI- Dettalji

1.1 Dettalji tas-Soċjetà tal-Banda

VO
Soċjetajiet tal-Banda li mhux reġistrati u konformi mal-Uffiċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji ma jiġux ikkunsidrati għal għoti tal-fondi.
IvaLe

1.2 Dettalji tal-Persuna inkarigata mill-proposta

IT-TIENI PARTI - L-Inizjattiva

2.1 Għanijiet tal-Inizjattiva

2.2 Deskrizzjoni tal-Inizjattiva

2.3 Ismijiet tal-mużiċisti li ser jibbenefikaw minn din l-iskema

Isem tal-Bandist Indirizz Nru tal-K.I. Data tat-Twelid Strument Soċjetà tal-Banda Snin ta’ Tagħlim Isem tal-ġenituri *

* f’kaz tal-bandist jkun għadu minuri

2.4 Qasam fil-Ħidma tas-Soċjetà tal-Banda li ser jiġi milħuq permezz ta’ din l-Inizjattiva

2.5 Pjan ta’ Azzjoni

Iktbu l-iskeda ta’ kif se tmexxu l-proġett billi tqassmu l-inizjattiva fi tlett (3) stadi Preparazzjoni, Implimentazzjoni u Finalizzazzjoni tal-proġett li ma jeċċedix sena mill-iffirmar tal-ftehim

Perjodu Programm ta’ Ħidma

2.6 Dettalji sħaħ tal-iskemi li s-Soċjetà tal-Banda diġà bbenefika minn skemi preċedenti minn agenziji u enitatjiet oħra governattivi u kif ibbenefikaw u r-riżultati miksuba.

IvaLe
Jekk Iva agħtu l-isem u s-sena tal-inizjattiva, kif ukoll deskrizzjoni bid-dettalji kollha tal-eżitu u l-kisbiet tal-inizjattivi li ffinanzjat Aġenziji u Entitajiet oħra Ġovernattivi u kif din l-inizjattiva qed tkompli ssostni l-ħidma tal-Każin ta-Banda u jekk dan il-proġett jkompli fuq l-proġetti li saru fil-passat.
Jekk Le spjegaw x’inhu l-pjan ta’ kif se ssostni din l-inizjattiva l-ġdida.

2.7 Relevanza u Sostenibbiltà tal-Proġett ma’ dawk preċedenti

2.8 Utilità u Benefiċċju

IT-TIELET PARTI - Il-Baġit

3 Deskrizzjoni tal-Baġit

Agħtu deskrizzjoni dettaljata tal-baġit u ehmez mall-applikazzjonijiet stimi u dokumenti tekniċi jekk jkun il-każ
Deskrizzjoni dettaljati tal-Ispiża Ammont €
#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
Total:

IR-RABA’ PARTI - Dokumenti

IL-ĦAMES PARTI - Dikjarazzjoni