Arcikonfraternita` ta` San Guzepp, Rabat

Organisation Details

VO No.

1996

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

8, Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani, Knisja Santa Marija ta' Ġesu', Triq San Pawl

Town / City

Rabat, Malta

Postcode

RBT 1245

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Adrian Zahra

Designation

Member

Public email

sanguzepprabat@gmail.com

Board Details

Statute