Assocjazzjoni Maltija tal-Apikultura (AMA)

Organisation Details

VO No.

VO/0550

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

AMA, P.O. Box 52

Town / City

Il-Belt Valletta

Postcode

VLT 1000

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Public email

maltaama@gmail.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute