Fondazzjoni Ideat

Bhala centru politiku tiddiskuti, tizviluppa, tiproponi u finalment tippromwovi politika progressiva ghas-seklu wiehed u ghoxrin taht il-kuncett ta` diversita w inklussivita u fi spirtu innovattiv ta` Ewropa Socjali hielsa u demokratika.

Organisation Details

VO No.

0741

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Centru Nazzjonali Laburista, Triq Mile End,

Town / City

Il-Hamrun

Postcode

HMR 1717

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Aaron Farrugia

Designation

President

Mobile

99829944

Admin email

info@ideat.org.mt

Public email

info@ideat.org.mt

Website

ideat.org.mt

Directory

Public listing

yes

Board Details

No. of Board Members

15

Statute