Fondazzjoni Xjenza u Poplu

Organisation Details

VO No.

VO/0627

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

46, Triq L-Isqof Mauro Caruana

Town / City

Il-Furjana

Postcode

FRN 1412

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Public email

fondazzjoni@gmail.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute