Ghaqda Muzikali Sant’ Anna – Wied il-Ghajn AD 1994

Is-Soċjetà għandha l-għan li tgħin fl-iżvilupp mużikali, kulturali, edukattiv, sportiv, rikrejattiv u artistiku, u dan billi:   Tmexxi Każin fejn il-membri jistgħu jiltaqgħu u jirrikrejaw ruħhom. Torganizza u toffri servizzi tal-banda u għal dan l-għan tressaq lejha tfal, żgħażagħ u adulti u tgħallimhom il-mużika. Tieħu sehem attiv fil-festa tal-Patruna Sant’Anna. Sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha, is-Soċjetà għandha … Continue reading Ghaqda Muzikali Sant’ Anna – Wied il-Ghajn AD 1994 […]

Read More…