Ghaqda Muzikali Sant’ Elena

– Li tqajjem interess u kuxjenza dwar il-wirt storiku u kulturali raprezentat mil-Bazilika ta’ Sant’ Elena Birkirkara.

– Li torganizza attivitajiet kulturali u laqghat ta’ informazzjoni biex teduka u izzid l-interess f’dan ir-rigward.

– Li tahdem favur finanzjament ta’ restawr kemm il-ghaqda wehida u kemm ma ohrajn skond il-htiga.

– Tohrog fondi ghal xogholijiet ta’ arti ghal gewwa l-istess knisja dejjem skond qbil u awtorizazzjoni skond il-htiga.

 

Organisation Details

VO No.

VO/0128

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

189, Triq il-Kbira, Birkirkara

Town / City

Birkirkara

Postcode

BKR 2100

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Duncan Xuereb

Designation

Secretary

Mobile

79050056

Admin email

duncan.xuereb@gmail.com

Public email

info@sainthelenbc.org

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute