Għaqda Mużikali Sant’ Elena

  • Li tqajjem interess u kuxjenza dwar il-wirt storiku u kulturali rappreżentat mil-Bażilika ta’ Sant’Elena Birkirkara.
  • Li torganizza attivitajiet kulturali u laqgħat ta’ informazzjoni biex teduka u iżżid l-interess f’dan ir-rigward.
  • Li taħdem favur finanzjament ta’ restawr, kemm l-ghaqda waħidha u kemm ma oħrajn skont il-ħtieġa.
  • Toħroġ fondi għal xogħolijiet ta’ arti għal gewwa l-istess knisja dejjem skont qbil u awtorizazzjoni skont il-ħtieġa.

Organisation Details

VO No.

0128

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

189, Triq il-Kbira

Town / City

Birkirkara

Postcode

BKR 2100

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Duncan Xuereb

Designation

Secretary

Mobile

79050056

Admin email

duncan.xuereb@gmail.com

Public email

info@sainthelenbc.org

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute