Ghaqda tal-Muzika Trinita’ Qaddisa – Marsa A.D. 1949

Organisation Details

VO No.

0556

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

183, Triq Balbi

Town / City

Il-Marsa

Postcode

MRS 1817

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute