Presbiterju Parrokkjali

Organisation Details

Is it a branch?

yes

Branch name

Kunsill Pastorali Parrokkjali, Il-Fontana, Parrocca Qalb Imqaddsa ta` Gesu

Organisation Address

Address

Ufficcju Parrokkjali, 196, Triq il-Ghajn,

Town / City

Il-Fontana

Postcode

FNT 9026

Malta / Ghawdex

Ghawdex

Contact Details

Admin email

office@qalbtagesu.com

Website

qalbtagesu.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute

Existing statute

N

Considering future statute?

N