National Council of Women

11 Oct 2017 - 17:30

Blata l-Bajda

Messagg minn Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, dwar kors gdid li qed jigi offrut bil-ghajnuna tal- Malta Community Chest Fund (MCCF)

Il-Kors, “Getting Started:   Start your own Business” huwa ghal dawk in-nisa li jixtiequ jifthu in Negozju jew Intrapriza taghhom.

Il Kunsill Nazzjonali tan Nisa qed joffri dan il-kors bla hlas u

Jinghata Certifikat ta’Attendenza f’Cerimonja li ssir fl-ahhar tal-kors.

 

Il-Kors jibda f’ Hdax ta’ Ottubru mill- Hamsa sa tmiegha ta’ f’ ghaxija darbtejn fil-gimgha fic-Centru tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, Papa PijuXII Flats, Mountbatten Street, Blata l-Bajda

Ghal aktar informazzjoni cemplu 99291936 jew 21248881.