VACANCIES

POSITION OF VOLUNTEER SUPPORT OFFICER – CUSTOMER SUPPORT

Jobsplus Permit Number 212/2023

The Malta Council for the Voluntary Sector invites applications for the position of Volunteer Support Officer – Customer Support on an indefinite contract.

Applicants should able to communicate in the Maltese and English Languages and

(a) are in possession of a recognised qualification at MQF Level 6 or equivalent, or

(b) are in possession of a recognised qualification at MQF Level 5, or equivalent, plus two (2) years relevant work experience. Work experience refers to either full time/part time employment with a recognised voluntary organisation or recognised voluntary work/experience with a voluntary organisation. Qualifications in Counselling, Disability Studies, and Youth and Community Studies are preferred. Other areas of qualifications are also considered.

Applications, together with a curriculum vitae should be submitted to the Malta Council for the Voluntary Sector, by post to ‘Volunteer Centre, 181, Melita Street, Valletta VLT 1129’ or via email to mcvs.mivc@gov.mt by not later than noon (Central European Time) of Friday 25th August 2023.

More information can the obtained by downloading the documents at the bottom of the page, or by contacting the Malta Council for the Voluntary Sector by phone on +356 22481110 or e-mail address mcvs.mivc@gov.mt.

POŻIZZJONI TA’ VOLUNTEER SUPPORT OFFICER – CUSTOMER SUPPORT

Jobsplus Permit Number 212/2023

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jistieden applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Volunteer Support Officer – Customer Support fuq kuntratt indefinit.

L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jikkomunikaw fil-lingwa Maltija u Ingliża, u li;

(a) għandhom kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 6 tal-MQF jew ekwivalenti, jew

(b) għandhom kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 5 tal-MQF, jew ekwivalenti, flimkien ma’ sentejn (2) esperjenza ta’ xogħol rilevanti. L-esperjenza tax-xogħol tirreferi jew għal impjieg full-time/part-time ma’ organizzazzjoni volontarja rikonoxxuta jew xogħol/esperjenza volontarja rikonoxxuta ma’ organizzazzjoni volontarja. Kwalifiki fil-Counselling, Studji tad-Diżabilità, u Studji taż-Żgħażagħ u tal-Komunità huma preferuti. Jiġu kkunsidrati wkoll oqsma oħra ta’ kwalifiki.

L-applikazzjonijiet, flimkien ma’ curriculum vitae għandhom jintbagħtu lill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, bil-posta lil ‘Volunteer Centre, 181, Triq Melita, Valletta VLT 1129′ jew permezz ta’ email fuq mcvs.mivc@gov.mt sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tal-Ġimgħa, 25 ta’ Awwissu 2023.

Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb billi tniżżel id-dokumenti li jinsabu fil-qiegħ ta’ din il-paġna, jew mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat permezz tan-numru tat-telefon: +356 22481110 jew bl-indirizz elettroniku mcvs.mivc@gov.mt.

Call Volunteer Support Officer: download HERE.
Job Description Volunteer Support Officer: download HERE.

POSITION OF FUNDING SUPPORT OFFICER

Jobsplus Permit Number 284/2023

The Malta Council for the Voluntary Sector invites applications for the position of Funding Support Officer on an indefinite contract.

Applicants should be able to communicate in the Maltese and English Languages and

(a) are in possession of a recognised qualification at MQF Level 6 or equivalent, or

(b) are in possession of a recognised qualification at MQF Level 5, or equivalent, plus two (2) years relevant work experience. Work experience refers to either full time/part time employment with a recognised voluntary organisation or recognised voluntary work/experience with a voluntary organisation. Qualifications in Counselling, Disability Studies, and Youth and Community Studies are preferred. Other areas of qualifications are also considered.

Applications, together with a curriculum vitae should be submitted to the Malta Council for the Voluntary Sector, by post to ‘Volunteer Centre, 181, Melita Street, Valletta VLT 1129’ or via email to mcvs.mivc@gov.mt by not later than noon (Central European Time) of Friday, 25th August 2023.

More information can the obtained by downloading the documents at the bottom of the page, or by contacting the Malta Council for the Voluntary Sector by phone on +356 22481110 or e-mail address mcvs.mivc@gov.mt.

POŻIZZJONI TA’ FUNDING SUPPORT OFFICER

Jobsplus Permit Number 284/2023

Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jistieden applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Funding Support Officer fuq kuntratt indefinit.

L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jikkomunikaw fil-lingwa Maltija u Ingliża, u li;

(a) għandhom kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 6 tal-MQF jew ekwivalenti, jew

(b) għandhom kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 5 tal-MQF, jew ekwivalenti, flimkien ma’ sentejn (2) esperjenza ta’ xogħol rilevanti. L-esperjenza tax-xogħol tirreferi jew għal impjieg full-time/part-time ma’ organizzazzjoni volontarja rikonoxxuta jew xogħol/esperjenza volontarja rikonoxxuta ma’ organizzazzjoni volontarja. Kwalifiki fil-Counselling, Studji tad-Diżabilità, u Studji taż-Żgħażagħ u tal-Komunità huma preferuti. Jiġu kkunsidrati wkoll oqsma oħra ta’ kwalifiki.

L-applikazzjonijiet, flimkien ma’ curriculum vitae għandhom jintbagħtu lill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, bil-posta lil ‘Volunteer Centre, 181, Triq Melita, Valletta VLT 1129′ jew permezz ta’ email fuq mcvs.mivc@gov.mt sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tal-Ġimgħa, 25 ta’ Awwissu 2023.

Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb billi tniżżel id-dokumenti li jinsabu fil-qiegħ ta’ din il-paġna, jew mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat permezz tan-numru tat-telefon: +356 22481110 jew bl-indirizz elettroniku mcvs.mivc@gov.mt.

Call Funding Support Officer: download HERE.
Job Description Funding Support Officer: download HERE.