Music Trip for a Cause – St Jeanne Antide Foundation

20 Oct 2018 - 20:30

Ghal sena ohra l-Fondazzjoni St Jeanne Antide se torganizza kuncert b’muzika life ‘Music Trip for a Cause’. Dan il-kuncert ser jitella` bil-partecipazzjoni ta’ bosta artisti lokali li se jkunu akkumpanjati minn Spiteri Lucas Band.

Dan huwa spettaklu ghall-familja kollha, mzewwaq b’kant, muzika, zfin u diversi effetti ohrajn li zgur joffru attrazzjoni differenti lil kull min ha jattendi ghalih.