Annual Gozo Philatelic Exhibition

12 Nov 2023 - 00:00

Annual Philatelic Exhibition
Because of structural problems at the Ministry Halls, the 2023 Gozo
Philatelic Society Exhibition is being held on the ground floor of Il-Ħaġar
museum & cultural centre from 12 November. This means that the space
available will be somewhat limited.
Those interested in participating are encouraged to contact soonest Vice
President Anthony Grech (tonigrech73@gmail.com) who will forward an
application form.

Wirja Filatelika Annwali
Minħabba xogħol strutturali fis-Swali tal-Ministeru, il-Wirja tal-2023 tasSoċjetà Filatelika t’Għawdex se tintrema fil-mużew u ċentru kulturali IlĦaġar mit-12 ta’ Novembru. Għalhekk l-ispazju disponibbli jkun ftit
limitat.
Dawk interessati li jipparteċipaw huma mħeġġa biex jikkuntattjaw milliktar fis lill-Viċi President Toni Grech (tonigrech73@gmail.com) li jkun
lest jibgħat formla.