Green Malta

Our aim is to plant as many trees as possible, organise clean up campaigns, gardening courses and voluntary work to help sustain the environment and the countryside of Malta, Gozo & Comino. […]

Read More…

Grupp Armar San Gejtanu Hamrun

Il-Grupp Armar San Gejtanu hija għaqda li tieħu ħsieb l-armar tal-festa ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun. Naraw li nirrestawraw l-armar preżenti u nagħmlu armar ġdid li jkun jixraq u bżonnjuz  għall-festa. […]

Read More…

Grupp Armar, Parroċċa Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar A.D. 1988

Il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar ilu mwaqqaf mill-1988 bil-għan illi jieħu ħsieb l-armar tat-toroq u pjazez ewlenin fi żmien il-festa titulari tal-Madonna tal-Grazzja. Minħabba li l-festa tkun f’Settembru matul iż-żminijiet intilef ħafna armar propju minħabba l-istess maltemp. Il-membri ta’ dan il-grupp jaħdmu sabiex iżommu fi stat tajjeb l-armar antik filwaqt li jaħdmu fuq proġetti ġodda […]

Read More…

Academy of Givers

The Academy of Givers is the first of its kind in Malta, dedicated to making a real difference by providing a platform for like-minded people to COME TOGETHER, to LEARN, INSPIRE and be INSPIRED. We aim to improve Philanthropic and Corporate Social Responsibility (CSR) efforts. […]

Read More…

Malta Wheelchair Basketball Association

Malta Wheelchair Basketball Association is committed to empower individuals to reach their full potential on and off the court, by providing everyone with the equal opportunity to play, learn and contribute to this all-ability sport. […]

Read More…