Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp – Rabat

Organisation Details

Alson know as

Maltese

VO No.

1996

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

8, Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani, Knisja Santa Marija ta' Ġesù, Triq San Pawl

Town / City

Rabat, Malta

Postcode

RBT 1245

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Adrian Zahra

Designation

21450019

Mobile

79311610

Public email

sanguzepprabat@gmail.com

Board Details

No. of Board Members

9

Statute

Existing statute

yes