Assocjazzjoni Sportiva Hibernians

L-ghanijiet ta’ l-Assocjazzjoni huma:

  1. li tghin u tahdem biex titrawwem kultura sportiva f’Rahal Gdid u l-inhawi ta’ madwar
  2. li tigbor fiha ghaqdiet ta’ dixxiplini sportivi diversi u taghtihom kull ghajnuna possibli
  3. li tidhol f’attivita kummerchjali mhux bil-ghan ta’ qliegh imma biex tirrendi l-operat sportiva taghha             sostenibbli

Organisation Details

VO No.

VO/0492

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Corradino Sports Pavilion, Corradino Heights

Town / City

Raħal Ġdid

Postcode

PLA

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Ronnie Calleja

Designation

General Manager

Phone

21 677 627

Mobile

9964 9065

Admin email

arsidcal@yahoo.co.uk

Website

n/a

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute