Centru 19 ta’ Novembru 1944

L-ghan taghna huwa li norganizzaw il-Festa f’gieh Marija Immakulata li ssir fl-Ewwel Gimgha ta’ Dicembru f’Bormla.
Matul is-sena niehdu hsieb li nzommu l-armar fl-ahjar kundizzjoni fil-waqt li naghmlu r-restawr mehtieg. Minn sena ghall-ohra nfasslu progetti godda.
Matul is-sena wkoll niehdu hsieb li norganizzaw diversi attivitajiet bil-ghan li nigbru l-fondi mehtiega.

Organisation Details

VO No.

1089

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Centru 19 ta' Novembru 1944, Triq il-Pellegrinagg,

Town / City

Bormla

Postcode

BML 1582

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Mr Matthew Tonna Gilford

Designation

Secretary

Mobile

79308900

Admin email

tonna812@hotmail.com

Board Details

Statute

Existing statute

yes