Ċentru Rikreattiv Guy Boċċi Klabb Żurrieq

Organisation Details

VO No.

0953

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Triq il-Mitħna Tal-Qaret

Town / City

Żurrieq

Postcode

ZRQ 3481

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Carmel Farrugia

Designation

Secretary

Phone

21682205

Admin email

info@demseyalum.com

Public email

guybocciklabbzurrieq@gmail.com

Website

https://www.facebook.com/guybocci

Board Details

Statute