Floriana Ajax Sports Club

Għaqda sportiva affiljata f’żewġ setturi sportivi li huma l-football (I.A.S.C) u darts (M.D.A)

Organisation Details

Alson know as

Floriana Ajax

VO No.

2040

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

5, Triq il-Konservatorju

Town / City

Furjana

Postcode

FRN 1521

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Raymond Mifsud

Designation

Secretary

Mobile

79989073

Admin email

mifsud.ray@gmail.com

Public email

florianaajaxsc@gmail.com

Website

https://www.facebook.com/florianaajaxsc/

Board Details

No. of Board Members

7

Statute

Existing statute

yes