Fondazzjoni għall-Opri Soċjali fl-Arċidjoċesi ta’ Malta

Organisation Details

VO No.

1415

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

The Archbishop's Curia, Saint Calcedonius Square

Town / City

Furjana

Postcode

FRN 1535

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Andre' Vassallo

Designation

Secretary

Mobile

99429775

Public email

fondazzjonioprisocjali@gmail.com

Board Details

Statute