Fratellanza San Ġużepp – Qormi (San Ġorġ)

Organisation Details

VO No.

0944

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

95, Uffiċċju Parrokkjali, Triq San Ġorġ

Town / City

Qormi

Postcode

QRM 1239

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Antoine Attard

Designation

Rettur

Phone

27449000

Mobile

99151978

Public email

sanguzepp.qormi@gmail.com

Board Details

Statute