Fratellanza tal-Madonna tar-Rużarju – Parroċċa San Ġorġ Martri

Organisation Details

VO No.

1420

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

95, Uffiċċju Parrokkjali, Triq San Ġorġ

Town / City

Qormi

Postcode

QRM 1239

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Godfrey Mangion

Designation

Rettur

Phone

21492997

Mobile

99804888

Admin email

ismaelgalea@hotmail.com

Board Details

Statute