Fratellanza tas-Santissimu Sagrament San Ġorġ Qormi

Organisation Details

VO No.

0891

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

c/o Uffiċċju Parrokkjali, 95, Saint George Street

Town / City

Qormi

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

George Sciberras

Designation

Rettur

Phone

99232323

Admin email

george.a.sciberras@um.edu.mt

Board Details

Statute