Ghaqda Folkloristika tal-Qiegha

Organisation Details

VO No.

VO/0498

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

c/o Centru Parrokkjali Gharb, Pjazza Zjara tal-Madonna

Town / City

Għarb

Postcode

GRB 1301

Malta / Ghawdex

Ghawdex

Contact Details

Contact Person

David Apap

Phone

21560556

Mobile

79492667

Admin email

david.apap@gov.mt

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute