Għaqda Melita Banda San Ġużepp, Msida

Iċ-“Ċirkolu u Soċjeta Filarmonika Melita” ġiet imwaqqfa fl-Imsida, fl-10 ta’ Settembru 1922. Illum magħrufa bl-isem “GĦAQDA MELITA, BANDA SAN ĠUŻEPP. San Ġużepp huwa l-Patrun tagħha u għalhekk hija mqiegħda taħt il-ħarsien u l-Patronċinju tiegħu.
L-iskopijiet ta’ l-Għaqda huma:-
 It-tagħlim ta’ l-arti mużikali.
 It-twaqqif u ż-żamma ta’ banda biex titkattar iżjed l-arti tal-mużika.
 Il-provediment ta’ dar fejn jiltaqgħu l-membri għal divertimenti leċiti u attivitajiet soċjali u kulturali.
 Tgħin biex tikber il-festa Titulari tal-lokal (San Ġużepp)

Organisation Details

VO No.

VO/0898

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

227, Triq l-Immakulata Kunċizzjoni

Town / City

Msida

Postcode

MSD 1838

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Mr. Kirsten Chircop

Designation

Segretarju Ġenerali

Mobile

79665438

Admin email

kirstenchircop@hotmail.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

No. of Board Members

9

Statute

Existing statute

Y