Għaqda Mużikali San Ġużepp (A.D. 1874) – Għaxaq

Organisation Details

VO No.

0323

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

81, Il-Meravilja, Triq Santa Marija

Town / City

Għaxaq

Postcode

GXQ 1715

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Frankie Zammit

Designation

Treasurer

Mobile

79053425

Admin email

secretary@sanguzeppghaxaq.com

Public email

info@sanguzeppghazaq.com

Board Details

Statute