Ghaqda Muzikali Sant’ Anna – Wied il-Ghajn AD 1994

  1. Is-Soċjetà għandha l-għan li tgħin fl-iżvilupp mużikali, kulturali, edukattiv, sportiv, rikrejattiv u artistiku, u dan billi:

 

  1. Tmexxi Każin fejn il-membri jistgħu jiltaqgħu u jirrikrejaw ruħhom.
  2. Torganizza u toffri servizzi tal-banda u għal dan l-għan tressaq lejha tfal, żgħażagħ u adulti u tgħallimhom il-mużika.
  3. Tieħu sehem attiv fil-festa tal-Patruna Sant’Anna.
  4. Sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha, is-Soċjetà għandha taħdem bil-mezzi kollha tagħha u bl-aħjar mod possibbli mal-Parroċċa ta’ Sant’Anna, mal-Kunsill Lokali u ma’ kull għaqda oħra mwaqqfa f’Marsaskala.

Organisation Details

VO No.

VO/0206

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

2, "Dar Guzeppi Spagnol", Triq il-Knisja

Town / City

Marsaskala

Postcode

MSK 1251 -

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Keziah Ellul

Designation

Secretary

Mobile

79254298

Admin email

kellul1982@hotmail.com

Public email

santannabandclub@outlook.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute