Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni

Organisation Details

VO No.

VO/0443

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

c/o Centru Parrokkjali Gharb, Pjazza Zjara tal-Madonna

Town / City

Għarb

Postcode

GRB 1301

Malta / Ghawdex

Ghawdex

Contact Details

Contact Person

David Apap Agius

Designation

President

Phone

21560556/ 79492667

Admin email

vizitazzjoni@gmail.com

Website

https://vizitation.tripod.com/

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute