Għaqda Storja u Kultura Birzebbuġa AD 1993

Organisation Details

VO No.

0956

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

c/o 62, Triq il-Kartaġiniżi

Town / City

Birżebbuġa

Postcode

BBG 2252

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Bernard Farrugia

Designation

Secretary

Mobile

99871578

Admin email

cbernard.farrugia@gmail.com

Public email

ghaqdastorjakultura@gmail.com

Board Details

Statute