Għaqda tal-Armar Festa Stella Maris

Organisation Details

VO No.

VO/2279

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

38, Triq San Nikola

Town / City

Sliema

Postcode

SLM1450

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Board Details

Statute