Għaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors (Kerċem)

Organisation Details

VO No.

1838

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Ċentru 8 ta' Lulju, Triq L-Avukat Anton Calleja

Town / City

Kerċem

Postcode

KCM 1114

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

David Mizzi

Designation

Administrator/Contact Person

Mobile

79602223

Admin email

festakercem@gmail.com

Board Details

Statute