Għaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors – Ta’ Kerċem

Organisation Details

VO No.

1837

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Centry 8 Ta' Lulju, Triq l-Avukat Anton Calleja

Town / City

Kerċem

Postcode

KCM 1110

Malta / Ghawdex

Ghawdex

Contact Details

Contact Person

David Mizzi

Designation

Vice-President

Mobile

79602223

Admin email

festakercem@gmail.com

Public email

festakercem@gmail.com

Board Details

No. of Board Members

20

Statute

Existing statute

yes