Għaqda tal-Malti – Università

L-għanjiet tal-Għaqda huma li:
– taħdem għall-għarfien sħiħ tal-ilsien Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja u tal-kultura Maltin;
– tqanqal interess u studji fil-lingwa u fil-letteratura Maltin, kemm fost l-istudenti tal-Università u ta’ istituzzjonijiet edukattivi oħra, kif ukoll fil-pubbliku inġenerali u fl-awtoritajiet;
– tħaddem u tħarreġ kompetenzi u mezzi relevanti għall-oqsma letterarji u lingwistiċi tal-Malti;
– tfakkar awturi Maltin, jew oħrajn li kitbu dwar jew bil-Malti;
– tgħin lill-istudenti biex itejbu l-ħiliet fil-kitba u jippubblikaw ix-xogħlijiet tagħhom fil-pubblikazzjonijiet tal-Għaqda.

Organisation Details

Acronym

għmu

VO No.

VO/0857

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

160 New Flats, Flat 2, Main Street

Town / City

Haz-Zebbug

Postcode

ZBG 1303

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Sephora Francalanza

Phone

21460458

Mobile

79221197

Admin email

sephora.fran@hotmail.com

Public email

ghaqdatalmalti@gmail.com

Website

http://www.ghaqdatalmalti.org

Directory

Board Details

No. of Board Members

8

Statute

Existing statute

yes