Għaqda tan-Nar Kerċem

Organisation Details

VO No.

1582

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Ċentru 8 ta' Lulju, Triq l-Avukat Anton Calleja

Town / City

Kerċem

Postcode

KCM 1114

Malta / Ghawdex

Ghawdex

Contact Details

Contact Person

Jonathan Mercieca

Designation

Secretary

Mobile

79253250

Admin email

cejca1987@gmail.com

Board Details

Statute