Għaqda Tan-Nar Santa Liena 18 Ta’ Awwissu

L-Għaqda tan-Nar Santa Liena 18 ta’ Awwissu twaqqfet fl-aħħar snin minn numru ta’ dilettanti Karkariżi sabiex tieħu ħsieb il-manifattura u l-ġbir ta’ fondi neċessarji ħalli jkun hemm programm pirotekniku denju fil-jiem tal-festa ta’ Sant’Elena Imperatriċi Awgusta, Patruna ta’ Birkirkara, u manifestazzjonjiet ohra li jsiru fl-istess lokalita.

Organisation Details

VO No.

VO/2350

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

c/o 36, Triq il-Qalb Imqaddsa, Birkirkara

Town / City

Birkirkara

Postcode

BKR 4663

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Andre' Azzopardi

Designation

Secretary

Mobile

79405440

Public email

ghaqdanarsantelena@gmail.com

Board Details

Statute