Għaxaq Football Club Youth Nursery

L-iskopijiet ewlenija tal-għaqda huma dawn: 

 a) Li jinkoraġġixxi kull xorta ta’ sport u b’mod speċjali l-futbol. 

b) It-tmexxija tat-tim jew timijiet biex jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet miżmuma mill-Youth Football Association.

ħ c) It-tmexxija u l-amministrazzjoni tal-għaqda fil-post biswit il-ground fi Triq it-Telleritu, Ħal GĦaxaq, jew fi kwalunkwe post ieħor.

 d) F’każ ta’ bdil fil-premises tal-klabb, dan irid jiġi deċiż f’laqgħa tal-kumitat msejħa apposta u bl-approvazzjoni tal-Kumitat Ċentrali tal-parent club, Għaxaq FC. 

e) Li jnissel sens ta’ għaqda fost l-imsieħba u r-residenti ta’ Ħal Għaxaq.

 f) Li jobdi, josserva u jippromovi l-liġijiet tal-futbol stabbiliti mill-FIFA. 

g) Li jobdi u kull ħin josserva l-obbligazzjonijet li jkunu mitluba mill-UEFA.

 h) Li jkun immexxi fuq id-dixxiplina, is-serjetà u l-imħabba lejn il-lokal.

 i) Li jiddisassoċja ruħu minn kull forma ta’ diskriminazzjoni fuq bażi ta’ politika, reliġjon, sess, kulur, razza jew residenza; kif inhu stipulat ukoll f’Sezzjoni 3 Subartikolu 2 tal-iSports Act Kap. 455 tal-Liġijiet ta’ Malta.

 j) Li jigi mgħarraf bħala “Member Club” stabbilit skont l-Artikli u l-Liġijiet kontenuti fl-istatut tal-Malta Youth Football Association. 

k) Li jirraprezenta lill-Għaxaq FC u għaldaqstant lill-lokalità ta’ Ħal Għaxaq fil-Youth Football Association.

 l) Li ma tagħmilx gwadann finanzjarju u li għal dan il-għan l-għaqda hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ.

Organisation Details

VO No.

0669

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

c/o 79, Dellija, Dun Ġużepp Demicoli Street

Town / City

Għaxaq

Postcode

GXQ 2251

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Francois Galea

Designation

Secretary

Mobile

79309045

Admin email

ghaxaqfcyn@gmail.com

Directory

Public listing

yes

Board Details

Statute