Grupp Armar, Parroċċa Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar A.D. 1988

Il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar ilu mwaqqaf mill-1988 bil-għan illi jieħu ħsieb l-armar tat-toroq u pjazez ewlenin fi żmien il-festa titulari tal-Madonna tal-Grazzja. Minħabba li l-festa tkun f’Settembru matul iż-żminijiet intilef ħafna armar propju minħabba l-istess maltemp. Il-membri ta’ dan il-grupp jaħdmu sabiex iżommu fi stat tajjeb l-armar antik filwaqt li jaħdmu fuq proġetti ġodda biex ikomplu jissebbħu t-toroq fi żmien il-festa titulari.

Is-sede ewlenija tal-Grupp tal-Armar tinsab fi Pjazza Medjatriċi taħt l-istess mużew tas-santwarju. Il-Grupp tal-Armar għandu wkoll maħżen iehor li jinsab fil-binja tas-Sala Parrokkjali Notre Dame.

Organisation Details

Alson know as

Grupp Armar Żabbar

Acronym

GAŻ

VO No.

VO/1988

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Maħżen Grupp Armar, Misraħ Madonna Medjatriċi

Town / City

Żabbar

Postcode

ZBR1030

Malta / Ghawdex

Malta

Contact Details

Contact Person

Reuben Pullicino

Designation

Treasurer

Phone

99454610

Mobile

99454610

Admin email

reuben026@gmail.com

Public email

reuben026@gmail.com

Board Details

No. of Board Members

7

Statute