Happy Parenting – Malta (for Happier Children)

HP-M
Happy Parenting – Malta hija assoċjazzjoni mhux governattiva li ġiet reġistrata mal-Kummissjoni għall-Għaqdiet Voluntarji fl-aħħar ta’ Novembru li għadda.
L-għan tal-Għaqda hu li sservi ta’ prevenzjoni, sapport, konsulenza, tagħmel rakkomandazzjonijiiet lill-awtoritajiet u twassal tagħrif dwar Parental Alienation lil diversi kategoriji ta’ nies, inkluż lill-ġenituri, professjonisti fil-Ħarsien Soċjali bħal social workers, psikologi, psikjatri, uffiċjali tal-ġudikatura: avukati, maġistrati, medjaturi fil-Qorti tal-Familja, pulizija, għalliema u l-pubbliku in ġenerali.

Parental Alienation
Parental Alienation jiġri meta ġenitur jgħawwi lit-tfal kontra ġenitur ieħor bil-għan li eventwalment jitbiegħed minnhom anki b’mob permanenti. Hemm diversi livelli ta’ gravità.

Organisation Details

Acronym

HP - M

VO No.

1819

Is it a branch?

no

Organisation Address

Address

Mar 8 December Street

Town / City

Rabat, Gozo

Postcode

VCT 2072

Malta / Ghawdex

Ghawdex

Contact Details

Contact Person

Mary Gauci

Designation

President

Phone

77603330

Mobile

77603330

Admin email

happyparentingmalta@gmail.com

Public email

gaucimary@yahoo.com

Board Details

No. of Board Members

5

Statute

Existing statute

yes